รับสมัครกราฟฟิคดีไซน์

รายละเอียดงาน
-ออกแบบ จัดทำสื่อ online promotion ตกแต่งรูปภาพ  ตัวผลิตภัณฑ์สินค้า

คุณสมบัติ:

1. เพศหญิง – ชาย อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
3. มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ 0 – 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop

EMAIL :  [email protected]
โทร 0830698062