ขายส่ง กระปุก รุ่น k0097 ปินโต ทรงเหลี่ยม

 

k0097 กระปุกปินโต ทรงเหลี่ยม

k0097 กระปุกปินโต ทรงเหลี่ยม

model-dbale
dcode code name
1806 k0097-60g กลมเพชร กระปุกปิ่นโต 60กรัม กลมเพชร
1808 k0097-250g กลมเพชร กระปุกปิ่นโต 250กรัม กลมเพชร
1807 k0097-150g กลมเพชร กระปุกปิ่นโต 150กรัม กลมเพชร
138 k0097-120g กลมเพชร กระปุกปิ่นโต 120กรัม กลมเพชร