ขายหลอดพลาสติก ราคาส่ง ขนาด 60ml 80ml 120ml

หลอดโฟมพลาสติก
ขนาด 60ml-120ml
ฝา
ฝาอคิลิครังโคมสีทองจุกใหญ่ 
ฝาอคลิลิคกลมเห็ดใสสีทอง
ฝาโปร่งสีเงินจุกเล็ก

สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ
LINE ID : dbale.com // @dbale.com2 // dbale.com4

ขายหลอดพลาสติก ราคาส่ง ขนาด 60ml 80ml 120ml

ขายหลอดพลาสติก ราคาส่ง ขนาด 60ml 80ml 120ml

ขายหลอดพลาสติก ราคาส่ง ขนาด 60ml 80ml 120m

ขายหลอดพลาสติก ราคาส่ง ขนาด 60ml 80ml 120m