กระปุกพลาสติก ไอติม โยเกริส kYokert white 10-50-100-200-500g.

dcode code name 50-99 ใบ 100 ใบขึ้นไป
1735 kbody-10g ขาว กระปุกบอดี้ 10 กรัม สีขาว (HDPE-PP) ไม่มีแผ่นรอง
1594 kyokert-050g ขาว กระปุกโยเกิร์ต 50 กรัม สีขาว (HDPE-PP)
1490 kYokert-100g white กระปุกโยเกิร์ต 100 กรัม สีขาว (HDPE-PP)
2270 kYokert-200g white กระปุกโยเกิร์ต 200 กรัม สีขาว (HDPE-PP)
2274 kYokert-500g white (10) กระปุกโยเกิร์ต 500 กรัม สีขาว (HDPE-PP)
กระปุกพลาสติก ไอติม โยเกริส kYokert white 10-50-100-200-500g.

กระปุกพลาสติก ไอติม โยเกริส kYokert white 10-50-100-200-500g.