ลิป แอนด์ อายส์ ไลเนอร์ 2 in 1 สามารถใช้ได้ทั้งเขียนขอบตา และ ขอบปาก พกง่ายในรูปแบบดินสอ บรรจุในกล่อง 12 สี

ลิป แอนด์ อายส์ ไลเนอร์ 2 in 1 สามารถใช้ได้ทั้งเขียนขอบตา และ ขอบปาก พกง่ายในรูปแบบดินสอ บรรจุในกล่อง 12 สี