รายชื่อ ขนส่ง ที่ทางร้านดีเบล ใช้ประจำ

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

นครปฐม – ส.สมจิตต์ 02-4103121,0861629913,0896116525,0896116525
                     (ลูกค้าช่วย stanby เปิดมือถือตลอดด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้นถ้ารถผ่านอำเภอของท่านไป จะต้องรอรอบใหม่)
กาฬสินธู  – เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
                      ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549
กาญจนบุรี – มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411
กำแพงเพชร – ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
                           วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
                           ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
                           จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800
สุพรรณบุรี –  สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637
ชลบุรี  – พัทยา – พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207
                                พรจิตต์ขวานเพชร  02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
                                ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370
                              โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9
อุบลราชธานี – โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
                            อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
                            อส.อุบล 02-8880600, 045-314873
นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123
อุดรธานี – เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454
ฉะเชิงเทรา – พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329
พิษณุโลก – พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329
                      พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722
                      จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6
ราชบุรี – ส.สมจิตร – 02-4103121
กาญจนบุรี – ส.สมจิตร 02-4103121
เชียงใหม่ – นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2
เชียงราย – นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6
ชัยนาท – สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087
ลำพูน – นิ่มซีเส็ง  053-553854-6
ลำปาง – นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4
พะเยา – นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7
พังงา – โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
              เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
              เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5
ศรีสะเกษ – สามมิตรขนส่ง 02-8880809
ขอนแก่น – เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379
                     ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033
มหาสารคาม – เศรษฐอีสาน  043722199, 02-8874607
                           ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
                           วศรีบุญลือ 028880549,043711261
                      กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122
มุกดาหาร  – ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153
ยโสธร – ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318
ระนอง – ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184
พัทลุง – อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
                พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355
               จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
               โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234
ภูเก็ต – เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
               ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7
สุราษฏร์ธานี – สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295
                           ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
                           กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
                           กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266
สมทุรสาคร – ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248
หาดใหญ่ –   หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
                   –  จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629
เลย – พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217
นครศรีธรรมราช – รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
                              – ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
                                กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
                               เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945
ตรัง – ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
          โกล้วนขนส่ง – 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
           กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
          เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898
ยะลา  – ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7
ระยอง – ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
               ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758
ร้อยเอ็ด – เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699
นครสวรรค์ – ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966
                        นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646
สุโขทัย – สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145
                 พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
                 สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303
อยุธยา – รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404
พิจิตร – รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
              สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888
บุรีรัมย์ – ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
              – ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925
ชุมพร  – โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
                ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946
แพร่ – นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837
น่าน  – 054710971, 02-8880837
สุรินทร์ – ม่งเส็งศกัดิชัย – 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
                 ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086
เพชรบุรี – ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119
มุกดาหาร – เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110
สระบุรี – สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318
จันทบุรี – สหมิตรเดินรถ – 022336282,022342524
สิงห์บุรี – แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403
กระบี่ – โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
              กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
              กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677
ประจวบคีรีขันธ์ – โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
                              – ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977
บริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ยังมีอีกมาก
หากท่านลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของขนส่งบริษัทใด กรุณาแจ้งทางร้าน โดย
อีเมล์มาได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 089-9632607

 

รายชื่อบริษัทขนส่ง

 

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ – สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ ทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง 1690
0-2220-4666
* เก็บค่าส่งต้นทาง
PS พี เอส ขนส่งด่วน ภาคกลาง ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา
084-727-2435
089-038-6016
081-341-6874
086-084-3842
PT พี ที ขนส่งด่วน ภาคกลาง อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี 089-038-6016 *  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
PL พวกแปดริ้ว
ขนส่งด่วน
ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา
02-613-8655
02-215-1318
PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน ภาคกลาง สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง
086-754-1373
089-458-0574
081-198-7709
PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน ภาคกลาง บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
ลูกแก, ท่าผา
089-485-8405
085-100-6848
PR พี อาร์ คูเรีย ภาคกลาง สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
พระพุทธบาท, วังม่วง
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
ตลาดพูนทรัพย์
02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458
ไพบูลย์ ขนส่ง ภาคกลาง โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
สระโบสถ์
กรุงเทพฯ
085-127-6570
085-802-8612
081-851-5436
โคกสำโรง
036-441386
036-624536
081-851-5436
PL พี แอล ขนส่งด่วน ภาคกลาง
ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ 02-2144820
02-2143921
แม่สอด 087-8474568
แพร่ 081-7079978
เพชรบูรณ์ 081-4742072
เลย 086-6672687
อุตรดิตถ์ 089-4619699
สุโขทัย 081-4754683
ตาก 086-9391525
กำแพงเพชร 089-6389972
พิษณุโลก 086-9392052
หนองตม 081-9713008
081-3247087
พิจิตร 089-6441759
นครสวรรค์ 056-255012
ลาดยาว 086-5892907
ชัยนาท 089-7065616
อุทัยธานี 081-0441527
ราชบุรี 086-2069402
นครปฐม 081-4015975
บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัดhttp://www.nimseeseng.com/ ภาคเหนือ ทุกจังหวัด 0-2281-6218 * เก็บค่าส่งต้นทาง
หจก.ด่วนเหนือ 2543 ภาคเหนือ เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
พะเยา, เชียงราย
02-2192472-3
สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โกhttp://www.siamfirst.co.th/ ภาคเหนือ ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง
02-9543601-7
02-6330411
* เก็บค่าส่งต้นทาง
พัฒนาเอ็กซ์เพลส ภาตใต้ หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก
สาขากรุงเทพฯ
02-223-3831
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่
074-232281
089-735-8924
ผู้จัดการ
081-189-5757
หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส ภาตใต้ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา
02-216-5846
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799
หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง ภาตใต้ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา
02-215-3954
02-216-5845
CN ขนส่งด่วน ภาคตะวันออก ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง
02-214-5065
086-386-3797
P.P. ขนส่ง ภาคตะวันออก บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ
089-741-3092
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ
02-2161685
สระแก้ว
089-5170155
พรอำนวยขนส่ง ภาคตะวันออก จันทบุรี, สระแก้ว สำนักงานใหญ่
039-381113
039-421579
รองเมือง
02-2143654
พุทธมณฑล สาย 2
02-28874630
บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)http://www.ntc.co.th/ ภาคตะวันออก สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง) ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-284624
*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด) ผู้จัดการ : คุณเสรี
038-966722
086-545-7957
สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด) ผู้จัดการ : คุณนารี
081-723-1860
086-315-563(ตราด)
039-302948
089-247-9049
ภาคเหนือ สาขาเชียงใหม่-ลำพูน ผู้จัดการ : คุณสมจิต
053-302035
053-302365
053-302373
ต่อ 107,108
สาขาลำปาง ผู้จัดการ : คุณสมควร
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)
สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา) ผู้จัดการ : คุณวิลัย
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449
สาขาเชียงราย ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585
04-1737654
09-2645684
06-6700065
สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย) ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108
สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์) ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668
สาขานครสวรรค์ ผู้จัดการ : คุณวสันต์
056-334260
086-718-2597
081-799-1113
ภาคอีสาน สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ) ผู้จัดการ : คุณสมชาย
044-928816
081-879-4245
089-844-7204
081-725-4847
สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม) ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
043-393407
043-393991-2
087-224-6154
087-237-5663
สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู) ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
042-204900
042-290271
สาขาหนองคาย ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
042-464936
081-263-3690
089-186-6084
สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม) ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063
087-952-0969
สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์) ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681
081-173-2655
086-718-0553
สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร) ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)
สาขาอุบลราชธานี ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
045-317153
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984
สาขามุกดาหาร ผู้จัดการ : คุณสมไทย
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)
P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน ภาคอีสาน โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว 083-797-1407
083-917-5585
085-410-6579
085-328-6820
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง ภาคอีสาน บุรีรัมย์-นางรอง 083-124-4748 * เก็บค่าส่งต้นทาง

 

 

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111
IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506
กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358
HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105
ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420
SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416

 

บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด (นิ่มเอ็กเพลส)
E-mail: [email protected]

ศูนย์กระจายสินค้า เบอร์ติดต่อ
จ.กรุงเทพ 02-4481741
02-4481651
FAX. 02-4481509
จ.ขอนแก่น 043-239658
088-0228240

 

ที่อยู่และสาขาที่ติดต่อของ NTC

 ข้อมูลที่อยู่สาขาและเบอร์ติดต่อ
 ข้อมูล Update วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
สำนักงานภาคเหนือ
1 . สำนักงานเชียงใหม่ ผู้จัดการ : คุณสมจิต แก้วนอก
เลขที่ 452/2 ซ.สรรพากร ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-302035, 053-302365, 053-302373 (Fax) ต่อ 107,108
Email : [email protected]
2 . สำนักงานเชียงราย ผู้จัดการ : คุณจักรพงษ์ ปงลังกา
เลขที่ 560/13 ม.6 ซ.ตลาดกลาง ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-700585, 086-4286215, 086-4310021 (รถส่งของเชียงราย)
Email : [email protected]
3 . สำนักงานลำปาง ผู้จัดการ : คุณสมควร มณีวัย
เลขที่ 142/83 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-317119, 089-7596738, 083-0241795 (รถส่งของ จ.ลำปาง)
Email : [email protected]
4 . สำนักงานเด่นชัย ผู้จัดการ : คุณอติธิ หนูตอ 084-1505718
เลขที่ 271/1-2 ถ.แพร่-อุตรดิตถ์ ม.10 ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร. 054-614101,04(Fax) 086-1847383 084-9496750(พร), 085-7104544(นน),084-1505718(พย)
Email : [email protected]
5 . สำนักงานอุตรดิถต์ ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา แก้วสำราญ
เลขที่ 13/2 ม.4 ถ.บรมอาสน์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-403409, 084-1375893, 087-8471202 (รถส่ง จ.อุตรดิถต์), 087-8407108 (รถส่ง จ.สุโขทัย)
Email : [email protected]
6 . สำนักงานพิษณุโลก ผู้จัดการ : คุณมิ่งสมร เเห่งสันเทียะ
เลขที่ 247/28 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-334135, 086-4787928, 086-4787922(ในพล.), 086-478732 (นอกพล.), 081-3944844(พิจิตร)
Email : [email protected]
7 . สำนักงานกำแพงเพชร ผู้จัดการ : คุณทนงศักดิ์ อินทพงษ์
เลขที่ 999/39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-714129, 083-6265195 (รถส่งของกำแพงเพชร) 055-714129 (Fax)
Email : [email protected]
8 . สำนักงานตาก ผู้จัดการ : คุณปราณี เตจาวงค์
เลขที่ 26/19 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-541955, 081-4720532, 086-4203230 (รถส่งของ จ.ตาก)
Email : [email protected]
9 . สำนักงานนครสวรรค์ ผู้จัดการ : คุณวสันต์ ศรีนวล 081-7991113
เลขที่ 135/34 ม.13 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา โรงแรม NSC เก่า แถวหมู่บ้านดรีมแลนส์)โทรศัพท์สำนักงาน. 056-872458, Fax 056-872458, 086-7182597, 085-5380808(รถส่งนว.), 080-3465854(รถส่งอุทัย-ชัยนาท หยุดอาทิตย์-จันทร์)
Email : [email protected]
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 . สำนักงานนครราชสีมา ผู้จัดการ : คุณสมบูรณ์ กรีสวาสดิ์
เลขที่ 1230 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร. 044-928816, 084-6093619, 085-7101420 (รถส่งสินค้าโคราช), 081-9665471 (รถส่งสินค้าชัยภูมิ)
Email : [email protected]
2 . สำนักงานขอนแก่น ผู้จัดการ : คุณจุติพร วงค์ใจหาญ
เลขที่ 288 หมู่ 3 บ.โนนม่วง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-465564, 043-405623, 086-2348593, 088-319 0164 – 67(รถส่งของขอนแก่น)
Email : [email protected]
3 . สำนักงานอุดรธานี ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ มาละอินทร์
เลขที่ 188 ม.4 บ้านหน้าค่ายเสนีย์ ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดร 41000 โทร. 042-290271, 042-204900(Fax), 089-6235891, 089-7114995(เลย-หนองบัวลำภู)
Email : [email protected]
4 . สำนักงานหนองคาย ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์ แก้วเมืองคุณ
เลขที่ 654/15 ม.4 ถ.จะเด็ด ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-464936, 042-413235(Fax), 081-2633690, 089-1866084 (รถส่งของ จ.หนองคาย)
Email : [email protected]
5 . สำนักงานสกลนคร ผู้จัดการ : คุณอนงค์ สุพรหม 089-5695773
เลขที่ 227ม.4 ถ.นาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-743192, 086-7169725, 086-6368063(สกลนคร), 087-9520969(นครพนม)
Email : [email protected]
6 . สำนักงานสุรินทร์ ผู้จัดการ : คุณศรัณร์ วงค์ตาขี่
12 / 3 ซ.พิชิตณรงค์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-519095 , 081-1732655, 080-1521879 (รถส่งสุรินทร์), 081-6009324 (รถส่งบุรีรัมย์)
Email : [email protected]
7 . สำนักงานศรีสะเกษ ผู้จัดการ : คุณบุดดี กรีสวาสดิ์
เลขที่ 90/22-23 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-634095, 081-5496309 ,081-7250379(ท.ศก), 087-9617018(ต่างอ.ศก), 081-5799536(ยส)
Email : [email protected]
8 . สำนักงานอุบลราชธานี ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง สุกุ
เลขที่ 80/422 หมู่บ้านการเคหะ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-317153, 045-317154(Fax) 081-8781156, 080-7279477(รถส่งอุบล), 089-6273984 (เดชอุดม)
Email : [email protected]
9 . สำนักงานมุกดาหาร ผู้จัดการ : คุณบงกชกร พลธิราช
เลขที่ 1/4 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-631197, 080-4215634, 081-7396947(มุกดาหาร), 086-2203185(อำนาจเจริญ)
Email : [email protected]
10 . สำนักงานมหาสารคาม ผู้จัดการ : คุณศุภโชค แก้วนอก
เลขที่ 202 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-712704, 087-2246154, 083-1472836 (มค.), 081-0558393 (รอ.),087-4246973(กส.)
Email : [email protected]
สำนักงานภาคตะวันออก
1 . สำนักงานชลบุรี ผู้จัดการ : คุณกำธร สกุลมาลัยทอง
เลขที่ 1/171-172 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-797623, 038-797622 (Fax), 081-5757330, 087-9725375(ต่างอำเภอชลบุรี)
Email : [email protected]
2 . สำนักงานระยอง ผู้จัดการ : กรรณิกา โพธิ์สรรค์
66/8 ม.4 ถนนระยอง-บ้านค่าย อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-948047, 080-5656500, 085-2879860 (รถส่งของระยองต่างอำเภอ)
Email : [email protected]
3 . สำนักงานจันทบุรี ผู้จัดการ : คุณนารี อนุกานนท์
เลขที่ 3/120 ซ.AIA ถ.รักศักดิ์ชมูล ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-302948, 081-7231860 (รถส่งของ จ.จันทบุรี), 081-9833772 (รถส่งของ จ.ตราด)
Email : [email protected]
สำนักงานประเทศลาว
1 . สำนักงานเวียงจันทร์ ผู้จัดการ : คุณวงจัน แก้วลา
021 บ้านขุนตาทุ่ง ถ.หลวงพระบาง เมืองสีโคตะบอง เวียงจันทน์ ประเทศลาว มือถือ (Lao) : (856-20) 5513096 (Thai) : 08 8011 8919
Email :
สำนักงานกรุงเทพ
1 . สำนักงานพหลโยธิน ผู้จัดการ : คุณจิระศักดิ์ บุษราภรณ์
เลขที่ 29, 31, 33 ถ.พหลโยธิน แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-5237042-46, Fax. 02-5237047
Email : [email protected]
2 . สำนักงานรองเมือง ผู้จัดการ : คุณสมเดช สิงห์สุทธิโสทร
เลขที่ 130 รองเมือง ซ.4 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. (02)-6118454-5 (02)-6119582 – 84 FAX.(02)-6119583
Email : [email protected]

ส่วนเรื่องค่าส่งหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น สามารถโทรสอบถามกับบริษัทได้โดยตรงครับ

ขนส่ง P.J. ด่วนอีสานขนส่ง จำกัด      รับ-ส่ง  จังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,อุบล,อำนาจ ,มุกดาหาร,ยโสธร   โทร 02-116-0050, 0847719902

 

บริการรับฝากส่งสินค้า

บริการส่งสินค้ากรุงเทพฝั่งตะวันออก
บางกะปิ,มีนบุรี,บึงกุ่ม,สะพานสูง,คลองสามวา,หนองจอก,ลาดกระบัง,นวมินทร์,รามคำแหง,รามอินทรา,หทัยราษฎร์,
กิ่งแก้ว,ร่มเกล้า,ฉลองกรุงฺ,เสรีไทย,
บางชัน,กรุงเทพกรีฑา,อ่อนนุช,ศรีนครินทร์

สำนักงาน1/1449 เคหะรามคำแหง ซ.รามคำแหง190/2 ถ.รามคำแหง มีนบุรี กท.
Tel.086-8989189 , 061-4129189
ID LINE. : peak_express2014
Face book : พีค เอ็กซ์เพรส

 

บริษัท รุ่งทิวา ทรานสปอร์ต 2013 จำกัด โทร. 093-5285022,093-5267757 บริษัท สิริพารา ทรานสปอร์ต จำกัด โทร. 02-611-7320,086-338-8461-2 ปล.

 

บริษัท สหะหล่มสักขนส่ง จำกัด โทร.02-2885-8921-8

ขนส่งไป สระแก้ว ใช้ NTC ได้แล้วนะค่ะ

ขนส่งไป สระแก้ว ใช้ NTC ได้แล้วนะค่ะ 0623830747 037421197

 

 ตั้งจิ้นเส็ง หรือ รุ่งขนส่ง  รับส่งสินค้า ไปกรุงเทพ – อรัญประเทศ

รับของ พุทธมณทลสาย 3 424 หมู่ 12 ซอยขุมทรัพย์นคร  โทร 02-8881351
รับของ  วงเวียน 22 โทร02-2217233 //02-2217735

One reply on “รายชื่อ ขนส่ง ที่ทางร้านดีเบล ใช้ประจำ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.