รายชื่อ ขนส่ง ที่ทางร้านดีเบล ใช้ประจำ

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

นครปฐม – ส.สมจิตต์ 02-4103121,0861629913,0896116525,0896116525
                     (ลูกค้าช่วย stanby เปิดมือถือตลอดด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้นถ้ารถผ่านอำเภอของท่านไป จะต้องรอรอบใหม่)
กาฬสินธู  – เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
                      ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549
กาญจนบุรี – มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411
กำแพงเพชร – ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
                           วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
                           ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
                           จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800
สุพรรณบุรี –  สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637
ชลบุรี  – พัทยา – พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207
                                พรจิตต์ขวานเพชร  02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
                                ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370
                              โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9
อุบลราชธานี – โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
                            อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
                            อส.อุบล 02-8880600, 045-314873
นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123
อุดรธานี – เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454
ฉะเชิงเทรา – พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329
พิษณุโลก – พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329
                      พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722
                      จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6
ราชบุรี – ส.สมจิตร – 02-4103121
กาญจนบุรี – ส.สมจิตร 02-4103121
เชียงใหม่ – นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2
เชียงราย – นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6
ชัยนาท – สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087
ลำพูน – นิ่มซีเส็ง  053-553854-6
ลำปาง – นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4
พะเยา – นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7
พังงา – โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
              เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
              เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5
ศรีสะเกษ – สามมิตรขนส่ง 02-8880809
ขอนแก่น – เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379
                     ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033
มหาสารคาม – เศรษฐอีสาน  043722199, 02-8874607
                           ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
                           วศรีบุญลือ 028880549,043711261
                      กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122
มุกดาหาร  – ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153
ยโสธร – ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318
ระนอง – ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184
พัทลุง – อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
                พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355
               จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
               โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234
ภูเก็ต – เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
               ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7
สุราษฏร์ธานี – สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295
                           ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
                           กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
                           กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266
สมทุรสาคร – ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248
หาดใหญ่ –   หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
                   –  จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629
เลย – พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217
นครศรีธรรมราช – รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
                              – ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
                                กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
                               เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945
ตรัง – ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
          โกล้วนขนส่ง – 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
           กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
          เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898
ยะลา  – ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7
ระยอง – ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
               ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758
ร้อยเอ็ด – เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699
นครสวรรค์ – ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966
                        นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646
สุโขทัย – สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145
                 พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
                 สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303
อยุธยา – รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404
พิจิตร – รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
              สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888
บุรีรัมย์ – ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
              – ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925
ชุมพร  – โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
                ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946
แพร่ – นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837
น่าน  – 054710971, 02-8880837
สุรินทร์ – ม่งเส็งศกัดิชัย – 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
                 ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086
เพชรบุรี – ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119
มุกดาหาร – เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110
สระบุรี – สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318
จันทบุรี – สหมิตรเดินรถ – 022336282,022342524
สิงห์บุรี – แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403
กระบี่ – โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
              กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
              กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677
ประจวบคีรีขันธ์ – โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
                              – ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977
บริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ยังมีอีกมาก
หากท่านลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของขนส่งบริษัทใด กรุณาแจ้งทางร้าน โดย
อีเมล์มาได้ที่ panyasaejuang@gmail.com หรือ โทร. 089-9632607

 

รายชื่อบริษัทขนส่ง

 

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ – สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ ทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง 1690
0-2220-4666
* เก็บค่าส่งต้นทาง
PS พี เอส ขนส่งด่วน ภาคกลาง ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา
084-727-2435
089-038-6016
081-341-6874
086-084-3842
PT พี ที ขนส่งด่วน ภาคกลาง อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี 089-038-6016 *  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
PL พวกแปดริ้ว
ขนส่งด่วน
ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา
02-613-8655
02-215-1318
PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน ภาคกลาง สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง
086-754-1373
089-458-0574
081-198-7709
PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน ภาคกลาง บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
ลูกแก, ท่าผา
089-485-8405
085-100-6848
PR พี อาร์ คูเรีย ภาคกลาง สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
พระพุทธบาท, วังม่วง
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
ตลาดพูนทรัพย์
02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458
ไพบูลย์ ขนส่ง ภาคกลาง โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
สระโบสถ์
กรุงเทพฯ
085-127-6570
085-802-8612
081-851-5436
โคกสำโรง
036-441386
036-624536
081-851-5436
PL พี แอล ขนส่งด่วน ภาคกลาง
ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ 02-2144820
02-2143921
แม่สอด 087-8474568
แพร่ 081-7079978
เพชรบูรณ์ 081-4742072
เลย 086-6672687
อุตรดิตถ์ 089-4619699
สุโขทัย 081-4754683
ตาก 086-9391525
กำแพงเพชร 089-6389972
พิษณุโลก 086-9392052
หนองตม 081-9713008
081-3247087
พิจิตร 089-6441759
นครสวรรค์ 056-255012
ลาดยาว 086-5892907
ชัยนาท 089-7065616
อุทัยธานี 081-0441527
ราชบุรี 086-2069402
นครปฐม 081-4015975
บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัดhttp://www.nimseeseng.com/ ภาคเหนือ ทุกจังหวัด 0-2281-6218 * เก็บค่าส่งต้นทาง
หจก.ด่วนเหนือ 2543 ภาคเหนือ เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
พะเยา, เชียงราย
02-2192472-3
สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โกhttp://www.siamfirst.co.th/ ภาคเหนือ ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง
02-9543601-7
02-6330411
* เก็บค่าส่งต้นทาง
พัฒนาเอ็กซ์เพลส ภาตใต้ หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก
สาขากรุงเทพฯ
02-223-3831
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่
074-232281
089-735-8924
ผู้จัดการ
081-189-5757
หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส ภาตใต้ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา
02-216-5846
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799
หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง ภาตใต้ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา
02-215-3954
02-216-5845
CN ขนส่งด่วน ภาคตะวันออก ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง
02-214-5065
086-386-3797
P.P. ขนส่ง ภาคตะวันออก บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ
089-741-3092
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ
02-2161685
สระแก้ว
089-5170155
พรอำนวยขนส่ง ภาคตะวันออก จันทบุรี, สระแก้ว สำนักงานใหญ่
039-381113
039-421579
รองเมือง
02-2143654
พุทธมณฑล สาย 2
02-28874630
บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)http://www.ntc.co.th/ ภาคตะวันออก สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง) ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-284624
*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด) ผู้จัดการ : คุณเสรี
038-966722
086-545-7957
สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด) ผู้จัดการ : คุณนารี
081-723-1860
086-315-563(ตราด)
039-302948
089-247-9049
ภาคเหนือ สาขาเชียงใหม่-ลำพูน ผู้จัดการ : คุณสมจิต
053-302035
053-302365
053-302373
ต่อ 107,108
สาขาลำปาง ผู้จัดการ : คุณสมควร
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)
สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา) ผู้จัดการ : คุณวิลัย
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449
สาขาเชียงราย ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585
04-1737654
09-2645684
06-6700065
สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย) ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108
สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์) ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668
สาขานครสวรรค์ ผู้จัดการ : คุณวสันต์
056-334260
086-718-2597
081-799-1113
ภาคอีสาน สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ) ผู้จัดการ : คุณสมชาย
044-928816
081-879-4245
089-844-7204
081-725-4847
สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม) ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
043-393407
043-393991-2
087-224-6154
087-237-5663
สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู) ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
042-204900
042-290271
สาขาหนองคาย ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
042-464936
081-263-3690
089-186-6084
สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม) ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063
087-952-0969
สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์) ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681
081-173-2655
086-718-0553
สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร) ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)
สาขาอุบลราชธานี ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
045-317153
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984
สาขามุกดาหาร ผู้จัดการ : คุณสมไทย
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)
P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน ภาคอีสาน โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว 083-797-1407
083-917-5585
085-410-6579
085-328-6820
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง ภาคอีสาน บุรีรัมย์-นางรอง 083-124-4748 * เก็บค่าส่งต้นทาง

 

 

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111
IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506
กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358
HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105
ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420
SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416

 

บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด (นิ่มเอ็กเพลส)
E-mail: services@nimexpress.com

ศูนย์กระจายสินค้า เบอร์ติดต่อ
จ.กรุงเทพ 02-4481741
02-4481651
FAX. 02-4481509
จ.ขอนแก่น 043-239658
088-0228240

 

ที่อยู่และสาขาที่ติดต่อของ NTC

 ข้อมูลที่อยู่สาขาและเบอร์ติดต่อ
 ข้อมูล Update วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
สำนักงานภาคเหนือ
1 . สำนักงานเชียงใหม่ ผู้จัดการ : คุณสมจิต แก้วนอก
เลขที่ 452/2 ซ.สรรพากร ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-302035, 053-302365, 053-302373 (Fax) ต่อ 107,108
Email : ntc-chaingmai@hotmail.com
2 . สำนักงานเชียงราย ผู้จัดการ : คุณจักรพงษ์ ปงลังกา
เลขที่ 560/13 ม.6 ซ.ตลาดกลาง ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-700585, 086-4286215, 086-4310021 (รถส่งของเชียงราย)
Email : ntc_chaingrai@hotmail.com
3 . สำนักงานลำปาง ผู้จัดการ : คุณสมควร มณีวัย
เลขที่ 142/83 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-317119, 089-7596738, 083-0241795 (รถส่งของ จ.ลำปาง)
Email : ntc_lampang@hotmail.com
4 . สำนักงานเด่นชัย ผู้จัดการ : คุณอติธิ หนูตอ 084-1505718
เลขที่ 271/1-2 ถ.แพร่-อุตรดิตถ์ ม.10 ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร. 054-614101,04(Fax) 086-1847383 084-9496750(พร), 085-7104544(นน),084-1505718(พย)
Email : ntc-phrae@hotmail.com
5 . สำนักงานอุตรดิถต์ ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา แก้วสำราญ
เลขที่ 13/2 ม.4 ถ.บรมอาสน์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-403409, 084-1375893, 087-8471202 (รถส่ง จ.อุตรดิถต์), 087-8407108 (รถส่ง จ.สุโขทัย)
Email : ntc_uttaradit@hotmail.com
6 . สำนักงานพิษณุโลก ผู้จัดการ : คุณมิ่งสมร เเห่งสันเทียะ
เลขที่ 247/28 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-334135, 086-4787928, 086-4787922(ในพล.), 086-478732 (นอกพล.), 081-3944844(พิจิตร)
Email : ntc_phitsanulok@hotmail.com
7 . สำนักงานกำแพงเพชร ผู้จัดการ : คุณทนงศักดิ์ อินทพงษ์
เลขที่ 999/39 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-714129, 083-6265195 (รถส่งของกำแพงเพชร) 055-714129 (Fax)
Email : ntc_kamphaengphe@hotmail.com
8 . สำนักงานตาก ผู้จัดการ : คุณปราณี เตจาวงค์
เลขที่ 26/19 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-541955, 081-4720532, 086-4203230 (รถส่งของ จ.ตาก)
Email : ntc_tak@hotmail.com
9 . สำนักงานนครสวรรค์ ผู้จัดการ : คุณวสันต์ ศรีนวล 081-7991113
เลขที่ 135/34 ม.13 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา โรงแรม NSC เก่า แถวหมู่บ้านดรีมแลนส์)โทรศัพท์สำนักงาน. 056-872458, Fax 056-872458, 086-7182597, 085-5380808(รถส่งนว.), 080-3465854(รถส่งอุทัย-ชัยนาท หยุดอาทิตย์-จันทร์)
Email : ntc_nakhonsawan@hotmail.com
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 . สำนักงานนครราชสีมา ผู้จัดการ : คุณสมบูรณ์ กรีสวาสดิ์
เลขที่ 1230 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร. 044-928816, 084-6093619, 085-7101420 (รถส่งสินค้าโคราช), 081-9665471 (รถส่งสินค้าชัยภูมิ)
Email : ntc_nakhonratchasima@hotmail.com
2 . สำนักงานขอนแก่น ผู้จัดการ : คุณจุติพร วงค์ใจหาญ
เลขที่ 288 หมู่ 3 บ.โนนม่วง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-465564, 043-405623, 086-2348593, 088-319 0164 – 67(รถส่งของขอนแก่น)
Email : ntc_khonkaen@hotmail.com
3 . สำนักงานอุดรธานี ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ มาละอินทร์
เลขที่ 188 ม.4 บ้านหน้าค่ายเสนีย์ ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดร 41000 โทร. 042-290271, 042-204900(Fax), 089-6235891, 089-7114995(เลย-หนองบัวลำภู)
Email : ntc_udonthani@hotmail.com
4 . สำนักงานหนองคาย ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์ แก้วเมืองคุณ
เลขที่ 654/15 ม.4 ถ.จะเด็ด ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-464936, 042-413235(Fax), 081-2633690, 089-1866084 (รถส่งของ จ.หนองคาย)
Email : nongkhai_ntc@hotmail.com
5 . สำนักงานสกลนคร ผู้จัดการ : คุณอนงค์ สุพรหม 089-5695773
เลขที่ 227ม.4 ถ.นาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-743192, 086-7169725, 086-6368063(สกลนคร), 087-9520969(นครพนม)
Email : ntc_sakonnakhon@hotmail.com
6 . สำนักงานสุรินทร์ ผู้จัดการ : คุณศรัณร์ วงค์ตาขี่
12 / 3 ซ.พิชิตณรงค์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-519095 , 081-1732655, 080-1521879 (รถส่งสุรินทร์), 081-6009324 (รถส่งบุรีรัมย์)
Email : ntc_surin@hotmail.com
7 . สำนักงานศรีสะเกษ ผู้จัดการ : คุณบุดดี กรีสวาสดิ์
เลขที่ 90/22-23 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-634095, 081-5496309 ,081-7250379(ท.ศก), 087-9617018(ต่างอ.ศก), 081-5799536(ยส)
Email : ntc_saisaket@hotmail.com
8 . สำนักงานอุบลราชธานี ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง สุกุ
เลขที่ 80/422 หมู่บ้านการเคหะ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-317153, 045-317154(Fax) 081-8781156, 080-7279477(รถส่งอุบล), 089-6273984 (เดชอุดม)
Email : ntc_ubonratchathani@hotmail.com
9 . สำนักงานมุกดาหาร ผู้จัดการ : คุณบงกชกร พลธิราช
เลขที่ 1/4 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-631197, 080-4215634, 081-7396947(มุกดาหาร), 086-2203185(อำนาจเจริญ)
Email : ntc_mukdahan@hotmail.com
10 . สำนักงานมหาสารคาม ผู้จัดการ : คุณศุภโชค แก้วนอก
เลขที่ 202 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-712704, 087-2246154, 083-1472836 (มค.), 081-0558393 (รอ.),087-4246973(กส.)
Email : ntc_mahasarakham@hotmail.com
สำนักงานภาคตะวันออก
1 . สำนักงานชลบุรี ผู้จัดการ : คุณกำธร สกุลมาลัยทอง
เลขที่ 1/171-172 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-797623, 038-797622 (Fax), 081-5757330, 087-9725375(ต่างอำเภอชลบุรี)
Email : ntc_chonburi@hotmail.com
2 . สำนักงานระยอง ผู้จัดการ : กรรณิกา โพธิ์สรรค์
66/8 ม.4 ถนนระยอง-บ้านค่าย อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-948047, 080-5656500, 085-2879860 (รถส่งของระยองต่างอำเภอ)
Email : ntc_rayong@hotmail.com
3 . สำนักงานจันทบุรี ผู้จัดการ : คุณนารี อนุกานนท์
เลขที่ 3/120 ซ.AIA ถ.รักศักดิ์ชมูล ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-302948, 081-7231860 (รถส่งของ จ.จันทบุรี), 081-9833772 (รถส่งของ จ.ตราด)
Email : ntc_chanthaburi@hotmail.com
สำนักงานประเทศลาว
1 . สำนักงานเวียงจันทร์ ผู้จัดการ : คุณวงจัน แก้วลา
021 บ้านขุนตาทุ่ง ถ.หลวงพระบาง เมืองสีโคตะบอง เวียงจันทน์ ประเทศลาว มือถือ (Lao) : (856-20) 5513096 (Thai) : 08 8011 8919
Email :
สำนักงานกรุงเทพ
1 . สำนักงานพหลโยธิน ผู้จัดการ : คุณจิระศักดิ์ บุษราภรณ์
เลขที่ 29, 31, 33 ถ.พหลโยธิน แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-5237042-46, Fax. 02-5237047
Email : ntc_express@hotmail.com
2 . สำนักงานรองเมือง ผู้จัดการ : คุณสมเดช สิงห์สุทธิโสทร
เลขที่ 130 รองเมือง ซ.4 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. (02)-6118454-5 (02)-6119582 – 84 FAX.(02)-6119583
Email : ntcoverninght@hotmail.com

ส่วนเรื่องค่าส่งหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น สามารถโทรสอบถามกับบริษัทได้โดยตรงครับ

ขนส่ง P.J. ด่วนอีสานขนส่ง จำกัด      รับ-ส่ง  จังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,อุบล,อำนาจ ,มุกดาหาร,ยโสธร   โทร 02-116-0050, 0847719902

 

บริการรับฝากส่งสินค้า

บริการส่งสินค้ากรุงเทพฝั่งตะวันออก
บางกะปิ,มีนบุรี,บึงกุ่ม,สะพานสูง,คลองสามวา,หนองจอก,ลาดกระบัง,นวมินทร์,รามคำแหง,รามอินทรา,หทัยราษฎร์,
กิ่งแก้ว,ร่มเกล้า,ฉลองกรุงฺ,เสรีไทย,
บางชัน,กรุงเทพกรีฑา,อ่อนนุช,ศรีนครินทร์

สำนักงาน1/1449 เคหะรามคำแหง ซ.รามคำแหง190/2 ถ.รามคำแหง มีนบุรี กท.
Tel.086-8989189 , 061-4129189
ID LINE. : peak_express2014
Face book : พีค เอ็กซ์เพรส

 

บริษัท รุ่งทิวา ทรานสปอร์ต 2013 จำกัด โทร. 093-5285022,093-5267757 บริษัท สิริพารา ทรานสปอร์ต จำกัด โทร. 02-611-7320,086-338-8461-2 ปล.

 

บริษัท สหะหล่มสักขนส่ง จำกัด โทร.02-2885-8921-8

ขนส่งไป สระแก้ว ใช้ NTC ได้แล้วนะค่ะ

ขนส่งไป สระแก้ว ใช้ NTC ได้แล้วนะค่ะ 0623830747 037421197

 

 ตั้งจิ้นเส็ง หรือ รุ่งขนส่ง  รับส่งสินค้า ไปกรุงเทพ – อรัญประเทศ

รับของ พุทธมณทลสาย 3 424 หมู่ 12 ซอยขุมทรัพย์นคร  โทร 02-8881351
รับของ  วงเวียน 22 โทร02-2217233 //02-2217735

กระปุก ตลับ ครีม jar tin bottle ขวดปั้ม พลาสติก อะคลิลิก อครีิลิก อคลิลิก pump bottle vacuum airless bottle ขวด สุญญากาศ ปั้ม สุญญากาศ ขวดแก้ว ขวดชิเชโด ชวดน้ำมัน ขวดโชว์ ขวดเอสเค sk bottle glass bottle essence bottle spa bottle กระปุกสปา กระปุกยา เวชภัณฑ์บรรจุ ขวดพลาสติก ถุงเแพ็คเกจ ฝาขวด ปั้ม สเปรย์ หลอดโฟม
Follow IG @infodbale e-mail: info@dbale.com
ชื่อเพจ ชื่อเพจ
Dbale ขายส่งกระปุกครีม ตลับครีม ขวดปั้มครีม บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ตลับครีม
ขวด กระปุก ตลับ ราคาส่ง ขาย ตลับ
ขวดอโรมา ขวดน้ำมันหอมระเหย ขวด พลาสติก pet
 กระปุกครีม ขวดปั้มครีม
 Dbale ตลับครีมและขวดพลาสติก ขาย กระปุก